دل تنگ

برای مدرسه دل تنگ می شوم بی شک
برای خاطره هايم که بود يکه و تک
صدای ساعت صبح و صدای مادر و داد
بلند می شوی اما دوباره ناز تشک...
دوباره ناظم و خط کش دوباره چوب بلند
به زیر گنبد آبی و هم کبود فلک
که دير می رسم آنجا و ناظمم عصبی
فرار می کنم اما گرفت و باد کتک
سر کلاس و تقلب؟ به درس گوش بده
عجب تو بچه ی شری چه قدر دوز و کلک؟
خدا.معاد.هدايت.ادب.کتاب.غزل
رياضيات گسسته.اسيد و باز و نمک
کتابخانه ی خالی پرنده های خيال
و بوفه ای که فقط ساندويچ و کيک و پفک
برای مدرسه دلتنگ می شوم به خدا
يکی کمک بکند خواهشا به بنده !!!
کمک...

شعر از : حسین جنت مکان

backtoschool.gif

/ 10 نظر / 9 بازدید
سوگند

سلام... شعر خيلی...... قشنگی بود... به ما هم وقت کرديد سر بزنيدا!!!! البته اگه براتون زحمت نباشه... التماس دعا

تنها

ياد مدرسه به خير /شعر قشنگی بود

بي نام

چه بچه های حرف گوش کنی

ريحانه

يکی هم خوا هشا به بنده کمک بکند که مشکلم بر عکس شماست ! شوخی کردم !همش بستگی به ديد آدم داره ! خيلی شعر قشنگی بود !

حسين جنت مکان

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت .... قرار نبود تو این شب ها به روز کنم ولی خوب به هر حال به رو...زم !! منتظر و ممنون

فيلسوف

سلام! سال نو تحصيلی تون مبارک دل همه برای مدرسه تنگ می‌شه حتی بچه تنبلها! ...باحق

انوری ثانی

امشب رحمت دوست جاریست ... مانند رود ... نه مانند باران ... اگر دلتان لرزید ... بغضتان ترکید ... کسی اینجا محتاج دعاست . ............. اول احسنت به اين آقای جنت مکان . دوم اينکه: ای بچه صفروها برای باز شدن مدرسه گريه می کنيد؟؟؟؟؟

مجتبی

حرف نداره فتیله داره نفت نداره هنر داره ولی!! کف نداره!!! وقت کردید به ماهم سری بزنید

.....

webe ghashangi darid faghad age zod be zod apesh konid behtare!