آصره يعنی...

يادگاري برای دانش آموختگان مجتمع آموزشی سعدی (پاريس)

سال تحصيلی ۸۵-۱۳۸۴

 • بازهــم با  آصـــره همره شويم           تا به بــــــزم دوستان محرم شويم
 • بازهـــــم يادي زياران مي کنيم          رهروي بي شک ز قــرآن مي کنيــم
 • آصـــره پيوند بين بچه هاســـت          دوري از اعمال پســـت و نارواســت
 • آصـــره جانا محبت كــردن است          با زبان مهــــــر صحبت كردن است
 • آصره يعني نگاهي ســــوي دور          دورِ دور، آنجا كه مــي باشــد سرور
 • آصـــــره يعني محبت با کَسان            تا نگردي تـــــو اسير ناکِســــان
 • آصـــــره مهر و صفا سازي كند            بهر فـــــرداها سبب ســـازي كند
 • آصـــــره سِرّ درون بچه هاست            محرمي بــر دوسـتان بي رياســـت
 • در چهــــارِ آصـــره سِرّي بود                آن كه صاحب سِـر شود ، او سَــر بُود 
 • آيِ آن ، آزادگـــي در زندگــي              بهر تنها خالــــق و رب بندگــــــی
 • صادِ آن ، صلح و صفا و صابـــري           از براي مهــــر جويان يــــاوري

 • رايِ آن ، روي خوش و روح متيـن         زندگــــــی با علم و ايمان و يقين
 • هايِ آن ، همراهــي ياران بــود           عشـــق ورزي در ره جانان بــــود

 • آصـــــره راز محبت در زمــان               اين زمان، تا آن زمان در کهکشــان

 • بیست و نه سال دگر در وعده گاه      آصره گردد معین تکیه گاه

 • پنجمین روز از همان نوروز دور            گرد هم آیند با وجد و سرور

 • انـدر آن ساعت که ده باشد نشان      يک به يک حاضـرشوند اين دوستان
 • وعـــــده گاهي از براي صالحان         منزلـــي کان را بود صالــــح نشان

 •                                                                  ***      ***

 • بشنويـــداكنـون زجمع دوستان                   دوستاني درخـــــــور اين بوستان

 • بوستانــــي و گلستانـــي چنان                  نام آن باشد همي سعدي نشـــــان
 • اين سرا دارد سه نوع نام و نشــان             رهنمايــــي و دبستانــــش عيان

 • اين يکي مهدي و آن يک زايـري                  خوش زباني هم از آن باقـــــــري

 • هم کلاس مريم ما يک غـــــزال                  دوستاني ســرخوشند و با کـــمال

 • در کلاس سومين هم يک دبيـــر                 بر حسين و فاطـــــمه گشته منير

 • نجمه ي ايوبي و کوثـــر چه سان                دوستي شان بس بـــود اينک عيان

 • تازه وارد در کــــلاس ســـومان                    مهديـــه آمـــــد نشاط جمعشان

 • خنده رو در اين ميان مهســا بود                 او به راه کسب ديــــن کوشــا بود

 • این علیرضا که در علم و کمال                    گوی سبقت را ربود بی قیل و قال

 • در کــلاس سوم امســــال مان                  دو امير حسيــــــن ، با هم مهربان

 • نيکنازي هم بود در اين ســــرا                   چون نگويــــم ؟ حيف باشد ماجرا

 • عاشق آبــي بود احمد رضـــــا                   اين معلــــــم هم ز دست او رضا

 • در کلاس چارم سعــــدي چنان                 مريم و نرگس بوند ، بـــس هم زبان

 • سيد جمـــــع کلاس باشد فريد                 دوستدار خواهـــرش باشد عجيب

 • کيميا و ياسمين در يک کـــلاس                در ميان شادي و غــــم چاره سـاز

 • نرگسي ديگر بـــود در اين کلاس               پنجم ما برترين در يک قـــــياس

 • اين محمد هادي هم در اين ميـان            با سعيد و سِد معين شد، هم زبــان

 •                                      ***           ***

 • از دبستان گفته ايـم بس نکته ها              بشنويد اکنـــون ز ديگــر بچه ها
 • دوستاني خوب رو و خوش خصال             رهــــروان کسب ايمان و کمــال
 • مقطعي ديگر در اين مهـــد کلام               رهنمايي باشد، آن  را بس ســـلام
 • زهره و شـــــادي کلاس اولــي                 دوســـتاني خوب بهر باقـــــري
 • نستــرن هم در کــلاس اول است             او رضــاي خالقــش آرد به دسـت
 • مهديـــه امسـال در دوم نشست              در کلاس دوميـــن ها او تک است
 • اين محمد هم امين و مصطفي ست         هر چه دربارش بگوييم بس به جاست
 • خنده رو در جمعشان اين حامد است        با تلاشـش رتبه ها، آرد بــه دست
 • آن يکـي دانا و اين يک هم حسين            هر دو را نور علـــي(ع) باشد به عين
 • بايـــد اکنون از سـوم يادي کنيم                خاطر خود را بديــــن شادي کنيم
 • جمع سادات در کلاس سـوم است            اين جماعت در ره ديـن مَحرَم است
 • اين يکي مهشيد و آن يک هم غزال             در ميان جمــــع ياران با جمــال
 • آن محمـــد در نشان يغمـــا بود                    بهتريــــن يار بهــر او سينا بود
 • وان محمد ديگــــري باشد عماد                 صبر و حلمش در عمــل باشد زياد
 • سيدي ديگــــر بود در جمع مـا                   نام او مسعود و عشقش کــــربلا
 • نازگـــــل هم در کلاس سوميـن                  اصغـري را در رفاقت شــد معين
/ 25 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
انوری ثانی

سلام به همه برو بچه های خوب هتل سعدی . خيلی قشنگه اين شعری که نوشتيد . نمرتون بيست

مهدی

سلام کماندوها خوبيد به ما سرنمی زنيد ريحانه خانم سوال داشتيد راستی يه خبرنامه درست کردم اکگه عضو بشيد و به دوستانتون بديد برای عضويت ممنون می شم

yahoo

سلام برا چی لينک دوستان رو پاک کرديد ؟؟؟؟؟

حسين جنت مکان

سلام برای کنکوری ها دعا کنيد ثواب داره ....

سپهر

سلام.آقای نیلی اسم من رو یادش رفته بود تو شعر بزاره اگه دقت کنید کلاس ۲ راهنمایی در کل ۶ نفر است با حسین اما اینجا سپهر عبادی اسمی ازش نیست. اگه میشه پایین پست اسم بنده هم قرار بدید

غزال

الهام.م

سلام..وبلاگ جالبی داريد.اگه به من هم سر بزنيد خوشحال می شم .منتظرتون هستم.در ضمن نظر يادتون نره.

shad

bacheha komandoha emroozshanbe 22 sale 1385va14 octobre 2006 mibashad vadaghighan3hafte va1 rooz be iran migozarad harfe asli man alan kelase dovome rahnamayi shoma komandoha dovom dabirestan va harfe asli toye she roo niga konin mifah mid

niki joOoOoOn!

نيکنازي هم بود در اين ســــرا چون نگويــــم ؟ حيف باشد ماجرا